«Οι Στόχοι μας μας συνδέουν με τον Σκοπό της Ζωής μας»

Από το 2014 προωθεί τους στόχους των Προγεννητικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής. Η γενικότερη φιλοσοφία της είναι ότι η συνεχής αναζήτηση, ενασχόληση και γνώση διευρύνει τους ορίζοντες και συμβάλλει στην εξέλιξη.

Η γνώση της Προγεννητικής ρίχνοντας το φως της στις πρώϊμες εμπειρίες διευκολύνει τη θεραπευτική διαδικασία της ψυχής, προλαμβάνει και μεταλλάσσει τις επαναλαμβανόμενες ασυνείδητες τάσεις και συμπεριφορές παρέχοντας πληροφορίες υγιών συνθηκών

για το αναπτυσσόμενο σε όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες άτομο. Με την ένταξή της στο χώρο της Προγεννητικής, επιθυμία της είναι να φωτιστούν τα πεδία εκείνα που –άγνωστα στο ευρύ φάσμα τους, μέχρι σήμερα- επιδρούν στη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη, στις συμπεριφοριστικές κινητήριες δυνάμεις επαναληψιμότητας και τον εμπλουτισμό της συνειδητότητας και πνευματικότητας.

Για τις Προγεννητικές Επιστήμες προσφέρει τη συμμετοχική της συνεργασία σε τομείς που θεωρείται χρήσιμο. Με όραμα τη διάδοση της σπουδαιότητας του ρόλου και της σημαντικότητας της προσφοράς της γνώσης της Προγεννητικής εντάσσεται ενεργά στις λειτουργικές διαδικασίες των Προγεννητικών Επιστημών & Επιστημών Ζωής. Επιλέγοντας Στόχο, Επιλέγω Ζωή.

Συνθετική Ψυχοθεραπεία             

European Certificate of Integrative Psychotherapy (ECP)

Πιστοποίηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP)

Advanced Diploma in Integrative Psychotherapy

Athens Synthesis Center – Τετραετής Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία      

BA in Integrative Counselling  

Middlesex University of London – Bachelor στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Diploma in Integrative Counselling & Counselling Skills

Cosca BCA, Counselling & Psychotherapy in Scotland – Τριετής εκπαίδευση

Εποπτεία                  

Certificate in Counselling Supervision

Cosca BCA Validated, Scotland – Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στην Εποπτεία

Μέλος

European Association for Psychotherapy  (EAP)                  
http://www.europsyche.org
 
European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)      
http://www.europeanintegrativepsychotherapy.com
 
Confederation of Scottish Counselling &  Psychotherapy Agencies (COSCA)       
http://www.cosca.org.uk
 
Eθνική Eταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος  (ΕΕΨΕ)   
http://www.nopg.gr
 
Ελληνική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΣΘΣΨ) 
http://www.intreatment.gr

Πιστοποιήσεις

The European Certificate for Integrative Psychotherapy   (ECP)  
http://www.europsyche.org/contents/13489/european-certificate-for-psychotherapy-ecp-
 
European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
http://www.europeanintegrativepsychotherapy.com/eaipchshow.asp?qsc=Greece
 
ITA 101 – Transactional Analysis / Institute of Transactional Analysis            
www.ita.org.uk
 
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας μέσω  ΕΕΨΕ
http://www.nopg.gr/gr/names.asp?in=3&sub=93