Η Θεραπεία στην Εργασία

Εργαζόμενος, υπάλληλος, διευθυντικό στέλεχος, σε όποιο τομέα και σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκεται το άτομο, καθημερινά εμπλέκεται μέσω της εργασίας του σε διαδικασίες που χρειάζεται να αντιμετωπίζει, να διεκπεραιώνει και να επιλύει άλλοτε κάτω από εύκολες και άλλοτε κάτω από περίεργες και δύσκολες συνθήκες. Τι προκαλεί η καθημερινή και για πολλές ώρες ενασχόλησή μας […]

Read more