Μπορούμε να χωρίσουμε τις εξαρτήσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

  • Στην παθολογική ανάγκη του ατόμου να βιώσει μία συγκεκριμένη εμπειρία.

Παθολογική ανάγκη είναι το είδος της εξάρτησης όπου το άτομο έχει την έντονη επιθυμία να βιώσει αυτή την εμπειρία, στα πλαίσια ενός «φυσιολογικού», εύκαμπτου και ρεαλιστικού τρόπου ζωής.

  • Στην υποδούλωση του ατόμου σε κάποιον ή σε κάτι.

Εδώ το άτομο ορμώμενο να βιώσει την έντονη επιθυμία του, οδηγείται στη διαδικασία μίας έντονης εξάρτησης στην οποία βυθίζεται και παύουν να υφίστανται όλα τα άλλα γύρω του. Αυτό το είδος της εξάρτησης λειτουργεί σαν μία δίνη που παρασύρει το άτομο, μειώνοντας τη δυναμική του στο ελάχιστο.