Επιδρούν και αυτά, όπως και τα ναρκωτικά, στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Το άτομο κάνει χρήση του φαρμάκου προκειμένου να βρεθεί κάτω από την επήρρειά του και αυτός ο τρόπος σκέψης και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά είναι που δημιουργεί τον εθισμό.