Εργαζόμενος, υπάλληλος, διευθυντικό στέλεχος, σε όποιο τομέα και σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκεται το άτομο, καθημερινά εμπλέκεται μέσω της εργασίας του σε διαδικασίες που χρειάζεται να αντιμετωπίζει, να διεκπεραιώνει και να επιλύει άλλοτε κάτω από εύκολες και άλλοτε κάτω από περίεργες και δύσκολες συνθήκες.

Τι προκαλεί η καθημερινή και για πολλές ώρες ενασχόλησή μας σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον και τι μπορεί να προκαλεί μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη αίσθηση δυσαρέσκειας και καταπίεσης; Είναι εφικτό να επιτύχουμε την πρώτη;

Πως μπορούμε να στηρίξουμε και να ωθήσουμε τον εαυτό μας να ζει την κάθε ημέρα έχοντας την αίσθηση της ανάπτυξης και της δημιουργικότητας; Είναι άραγε εφικτό;

Ποια επιρροή έχει το συναισθηματικό εργασιακό φορτίο στην οικογένεια, τη κοινωνική μας ζωή και γενικότερα στην προσωπικότητά μας; Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης;

Σε όλες τις πιο πάνω ερωτήσεις η απάντηση είναι Ναι !!

Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που σε όποιο περιβάλλον και αν βρισκόμαστε η ευχαρίστηση και η δημιουργικότητα ερχόμενες στην επιφάνεια συμβάλουν θετικά στην αίσθηση ανάπτυξης και επηρεάζουν τον συναισθηματικό μας κόσμο και όλα τα επίπεδα της προσωπικότητάς μας και η επίδραση αυτή μεταφέρεται σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας…

039