«Οι Στόχοι μας μας συνδέουν με τον Σκοπό της Ζωής μας»

Από το 2014 προωθώ τους στόχους των Προγεννητικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής.

Πιστή στην γενικότερη φιλοσοφία μου ότι η συνεχής αναζήτηση, ενασχόληση και γνώση διευρύνει τους ορίζοντες και συμβάλλει στην εξέλιξη, η επαφή μου με την γνώση της Προγεννητικής με έλκυσε αμέσως.

Η Προγεννητική ρίχνοντας το φως της στις πρώϊμες εμπειρίες διευκολύνει τη θεραπευτική διαδικασία της ψυχής, προλαμβάνει και μεταλλάσσει τις επαναλαμβανόμενες ασυνείδητες τάσεις και συμπεριφορές παρέχοντας πληροφορίες υγιών συνθηκών για το αναπτυσσόμενο -σε όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες- άτομο.

Μέσω της ένταξή μου στον χώρο της Προγεννητικής, η επιθυμία μου είναι να φωτιστούν τα πεδία εκείνα που –άγνωστα στο ευρύ φάσμα τους, μέχρι σήμερα- επιδρούν στη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη, στις συμπεριφοριστικές κινητήριες δυνάμεις επαναληψιμότητας και τον εμπλουτισμό της συνειδητότητας και πνευματικότητας.

Οραματίζομαι τη διάδοση της σπουδαιότητας του ρόλου και της σημαντικότητας της προσφοράς της γνώσης της Προγεννητικής.

Επιλέγοντας Στόχο, Επιλέγω Ζωή.