Ο στόχος της ψυχοθεραπείας, είτε ξεκινήσει κανείς από δική του επιλογή είτε κατόπιν παρότρυνσης των δικών του ανθρώπων, είναι η ανακούφιση των οδυνηρών συμπτωμάτων που στη συνέχεια οδηγεί στην αλλαγή της οπτικής και στη πληρέστερη λειτουργικότητα.

Κατά τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, οι συναισθηματικές δυσκολίες που νιώθει το άτομο ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μεταβάλλονται σταδιακά σε δυνατότητα να κάνει μία πιο πλήρη ζωή, να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους και να λαμβάνει ικανοποίηση από τον ίδιο του τον εαυτό καθώς και από τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Στην αλληλεπίδραση της σχέσης του με τον θεραπευτή, το άτομο αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα, τη δυνατότητα επικοινωνίας, το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. Είναι σημαντικό να νιώθει το περιβάλλον της ψυχοθεραπείας ως ασφαλές, ώστε να αφεθεί ελεύθερος στην έκφραση συναισθημάτων όπως θυμού, αντιπάθειας, φόβου, θλίψης και να βιώσει μία αίσθηση απελευθέρωσης από εσωτερικούς περιορισμούς. Η απελευθέρωση αυτή οδηγεί το άτομο στην συνειδητοποίηση και περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που το απασχολούν.

Ο στόχος της Ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει το άτομο να ανακαλύψει και να εμπιστευτεί τον ίδιο του τον εαυτό για τις λύσεις του, να βιώσει τα συναισθήματά του μέσα από μία στάση εμπιστοσύνης στον εαυτό του, να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς που είναι ιδανικοί για τον ίδιο, να προχωρήσει στηριζόμενος στις δυνάμεις του και αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού του, να αφήσει τους περιορισμούς και να επενδύσει σε ό,τι πολυτιμότερο έχει, τον εαυτό του.