Η ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο ανακαλύπτει τα συναισθήματά του και εναλλακτικούς τρόπους να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, κατανοεί τους λόγους που το οδηγούν σε συγκεκριμένες αντιδράσεις και συμπεριφορές, αναπτύσσει την δυνατότητα έκφρασης του εαυτού του και των συναισθημάτων του και ανακαλύπτει τους ιδανικότερους, για τον εαυτό του, τρόπους διαχείρισης των καταστάσεων που του δημιουργούν συναισθηματική φόρτιση. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας μας φέρνει σε επαφή με την ποικιλία των επιλογών μας.

Το πως ερμηνεύουμε τι συμβαίνει γύρω μας σχετίζεται με καταβολές που έχουμε εισπράξει από το οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον, τους τυχόν περιορισμούς καθώς και τις ευκαιρίες που οδηγούν στον τρόπο της ερμηνείας που έχουμε υιοθετήσει στο σήμερα. Η ψυχοθεραπεία εστιασμένη στην ζωή του ατόμου,  σκοπό έχει να εξερευνήσει μαζί του το νόημα και την αξία της ζωής και να το μάθει να ζει αυθεντικά, σε συμφωνία, δηλαδή, με τα προσωπικά του ιδανικά. Οι προτεραιότητες και οι αξίες είναι μοναδικές και ιδιαίτερες για το κάθε άτομο, όπως άλλωστε και το ίδιο.

Όλοι έχουμε δυνάμεις και αδυναμίες, προσωπικές δυνατότητες και περιορισμούς. Το να είμαστε διαρκώς σε μία διαδικασία αναγνώρισης και εξέλιξης του εαυτού μας σημαίνει να είμαστε αληθινοί και ειλικρινής με τον εαυτό μας δείχνοντας κατανόηση και αποδοχή, με αποτέλεσμα να ζούμε ακόμα πιο συνειδητά έχοντας ως βασικό μας σκοπό να είμαστε στο νόημα της δικής μας ζωής.

Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος διαδικασίας, μία προσέγγιση, μέσω της οποίας η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης επιτρέπεται να εκδηλωθεί.