Μέσα σε ένα πεδίο απόλυτης εμπιστοσύνης, εχεμύθειας, προσοχής, οικειότητας και ασφάλειας, όπως άλλωστε και σ’όλα τα υπόλοιπα είδη ψυχοθεραπείας, διενεργείται μία «συνεργατική» μορφή εργασίας. Οι Ατομικές Συνεδρίες βασίζονται στη διαμόρφωση μίας καλής σχέσης, ανάμεσα στον θεραπευόμενο που έρχεται να ζητήσει ανακούφιση στα θέματα που τον απασχολούν και τον θεραπευτή ο οποίος δίνει αξία στην ατομικότητα, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό.

Ως εναλλακτικοί τομείς της Ατομικής Συνεδρίας παρουσιάζονται οι συνεδρίες για Ζευγάρια, Οικογένειες και Γονείς.

Πως Λειτουργεί

Λειτουργώντας μέσα σε ένα καθορισμένο και συμφωνημένο πλαίσιο, θεραπευόμενος και θεραπευτής έχουν ως βασικό μέλημα τις «ανάγκες» του θεραπευόμενου και το ερώτημα «Τι χρειάζεται» να αλλάξει.

Ο θεραπευόμενος, έρχεται στην θεραπεία, αναζητώντας διεξόδους στις τυχόν δυσαρμονίες που αντιμετωπίζει απέναντι σε αγχογόνες καταστάσεις σε μία συγκεκριμένη στιγμή στην πορεία της ζωής του (π.χ. πένθος, ασθένεια, χωρισμός, άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού, κ.ά.). Μέσα στον προστατευμένο χώρο της θεραπευτικής σχέσης εκφράζει «μη επιτρεπτά» και «αρνητικά» συναισθήματα, τάσεις και εμπειρίες. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει, διερευνά και αποσαφηνίζει συναισθήματα, σκέψεις ή συμπεριφορές από μία σταθερή θέση αξιοπιστίας : ότι ο πελάτης έχει τη δυναμική να αλλάξει αυτό που επιθυμεί. Ο θεραπευόμενος οδηγείται σε ανακούφιση μέσα από την έκφραση και υιοθετώντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς, ανακαλύπτει ότι συναισθήματα και σκέψεις – όσο δύσκολα και αν φαίνονται – μπορούν να γίνουν ανεκτά και να αντιμετωπισθούν, συνεχίζει την ανάπτυξή του, αναδομεί τον εαυτό του, αναθεωρεί ή επαναπροσανατολίζει τους στόχους και τις δυνατοτητές του.

Πόσο Διαρκεί

Η Ατομική Συνεδρία διαρκεί πενήντα με εξήντα λεπτά, και μπορεί να έχει συχνότητα μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερο, για έναν ορισμένο αριθμό συναντήσεων ή για πολλά χρόνια.