Οι Ομαδικές Συνεδρίες είναι Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης που αποτελούνται από επτά έως δώδεκα ή/και περισσότερα άτομα. Στις Ομαδικές Συνεδρίες, η Ομάδα λειτουργεί ως ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας με ασφαλή πλαίσια και τα άτομα έρχονται σε επαφή με τη σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η Ομαδική Θεραπεία είναι γνωστή από ομάδες σε νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικά ιδρύματα, και μπορεί να γίνει από έναν ή περισσότερους θεραπευτές (συν-θεραπευτές).

Ο συνδιασμός Ομαδικής και Ατομικής Θεραπείας συνήθως είναι ο πιο πετυχημένος δρόμος προς την αυτογνωσία του ατόμου.

Ποιός είναι ο στόχος

Ο στόχος της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την αυτοπαρατήρηση και την ανατροφοδότηση, να αναγνωρίσουν και να αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο τη συμπεριφορά τους και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η συμπεριφορά στα συναισθήματα των άλλων καθώς και το πως η συμπεριφορά αυτή συμβάλλει στην άποψη που οι άλλοι δημιουργούν για αυτούς και στην άποψη που οι ίδιοι έχουν για τον εαυτό τους.

Πως λειτουργούν οι Ομάδες

Μέσα στα ασφαλή πλαίσια της ομάδας, αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική των αλληλεπιδράσεων στις σχέσεις και μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.  Οι Ομαδικές Συνεδρίες λειτουργούν διορθωτικά και θεραπευτικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις.

Τα μέλη της ομάδας μοιράζονται τα προσωπικά θέματα που τους απασχολούν, γεγονότα, αντιδράσεις, σκέψεις, προβληματισμούς και εκφράζουν τα συναισθήματα τους, αντιδρούν, καθησυχάζουν, ενθαρρύνουν, επιπλήττουν, κρίνουν, ενθουσιάζονται, στεναχωριούνται, απογοητεύονται κ.α..  Το μοίρασμα και η αναγνώριση της αντίδρασης στο «εδώ και τώρα» είναι η διαδικασία που μέσα στα πλαίσια της Ομάδας γίνεται ο οδηγός τους προς την επίγνωση.

Προϋποθέσεις

Οι συναντήσεις της Ομάδας συνήθως πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν μιάμιση ώρα. Για να λειτουργήσει η Ομάδα χρειάζεται οι συμμετέχοντες να είναι παρόντες σε κάθε συνάντηση, συνεπής στην ώρα τους και σύμφωνοι ως προς την εχεμύθεια για όσα ακουστούν στον χώρο και κατά τη διάρκεια της ομάδας.