Προγεννητική

«Οι Στόχοι μας μας συνδέουν με τον Σκοπό της Ζωής μας» Από το 2014 προωθώ τους στόχους των Προγεννητικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής. Πιστή στην γενικότερη φιλοσοφία μου ότι η συνεχής αναζήτηση, ενασχόληση και γνώση διευρύνει τους ορίζοντες και συμβάλλει στην εξέλιξη, η επαφή μου με την γνώση της Προγεννητικής με έλκυσε αμέσως. Η Προγεννητική ρίχνοντας […]

Read more
Η Θεραπεία στην Εργασία

Εργαζόμενος, υπάλληλος, διευθυντικό στέλεχος, σε όποιο τομέα και σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκεται το άτομο, καθημερινά εμπλέκεται μέσω της εργασίας του σε διαδικασίες που χρειάζεται να αντιμετωπίζει, να διεκπεραιώνει και να επιλύει άλλοτε κάτω από εύκολες και άλλοτε κάτω από περίεργες και δύσκολες συνθήκες. Τι προκαλεί η καθημερινή και για πολλές ώρες ενασχόλησή μας […]

Read more