Θλίψη – μια ευκαιρία σύνδεσης με τον εαυτό μας

Ο όρος «θλίψη» είναι συνδεδεμένος με τη διάθεση που συνήθως πηγάζει από την λύπη. Μία αίσθηση κακής διάθεσης μας κατέχει και επηρρεάζει τα συναισθήματα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο και το είδος της διατροφής μας, τον ύπνο και την ξεκούραση του οργανισμού μας καθώς και τις πράξεις μας και μπορεί να μας οδηγήσει στην κατάθλιψη. […]

Read more