Προγεννητική

«Οι Στόχοι μας μας συνδέουν με τον Σκοπό της Ζωής μας» Από το 2014 προωθώ τους στόχους των Προγεννητικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής. Πιστή στην γενικότερη φιλοσοφία μου ότι η συνεχής αναζήτηση, ενασχόληση και γνώση διευρύνει τους ορίζοντες και συμβάλλει στην εξέλιξη, η επαφή μου με την γνώση της Προγεννητικής με έλκυσε αμέσως. Η Προγεννητική ρίχνοντας […]

Read more