Εξαρτήσεις

Εξάρτηση είναι η υπερβολικά έντονη σύνδεση με κάτι ή με κάποιον, που μας δημιουργεί πόνο. Η ανάγκη για την ανακούφιση των συναισθημάτων μας και η ανάγκη για αλλαγή της κατάστασης την οποία βιώνουμε, μας οδηγεί σε πολύ έντονες σωματικές επιθυμίες. Όταν δεν παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε με άλλους τρόπους, οδηγούμαστε στην εξάρτηση. Καταστάσεις ατομικές, ψυχολογικές, […]

Read more