Εθισμοί – Εξαρτήσεις

Μπορούμε να χωρίσουμε τις εξαρτήσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Στην παθολογική ανάγκη του ατόμου να βιώσει μία συγκεκριμένη εμπειρία. Παθολογική ανάγκη είναι το είδος της εξάρτησης όπου το άτομο έχει την έντονη επιθυμία να βιώσει αυτή την εμπειρία, στα πλαίσια ενός «φυσιολογικού», εύκαμπτου και ρεαλιστικού τρόπου ζωής. Στην υποδούλωση του ατόμου σε κάποιον ή […]

Read more