Οι Συνεδρίες Ζευγαριών ασχολούνται με τα προβλήματα και τις αναστατώσεις των στενών ετεροφυλοφιλικών ή/και ομοφυλοφιλικών σχέσεων.

Aπευθύνονται στα ζευγάρια εκείνα που στόχο τους έχουν να κατανοήσουν τον λόγο ύπαρξης των συγκρούσεων στη σχέση τους, τον τρόπο που αυτές οι συγκρούσεις δημιουργήθηκαν και λειτουργούν και τα εμπόδια που παρεμβαίνουν στην επίλυσή τους.

Κατά τη διάρκεια μίας σχέσης είναι αρκετές οι φορές που τα άτομα διαπιστώνουν ότι ενοχλούνται από τάσεις και συμπεριφορές των συντρόφων τους που αρχικά τους είχαν γοητεύσει. Στις συνεδρίες εξετάζονται αστάθμητοι παράγοντες και θέματα που δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις στο ζευγάρι, είτε λόγω αναπόφευκτων αλλαγών στις οποίες καλούνται τα άτομα να ανταπεξέλθουν, είτε λόγω έλλειψης επικοινωνίας που δημιουργείται σε βάθος χρόνου και εις βάρος της σχέσης. Η προσωπική ιστορία του κάθε ατόμου και οι εμπειρίες που έχει βιώσει μέσα από προηγούμενες σχέσεις πολλές φορές οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.

Η θεραπευτική διαδικασία επιτρέπει στα άτομα να βρίσκουν νέους τρόπους έκφρασης των αναγκών τους, να μάθουν νέες δεξιότητες επικοινωνίας και να επανεξετάσουν τις συγκρούσεις διευρευνόντας νέες οπτικές.

Ο θεραπευτής παρέχει στα μέλη του ζευγαριού ασφάλεια για να εκφραστούν, παραμένοντας αμερόληπτος μιας και οι αποφάσεις ανήκουν στους ίδιους. Ο σκοπός της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη μίας βαθύτερης κατανόησης του εαυτού τους και των κοινών αλλά και ατομικών αναγκών του κάθε συντρόφου ξεχωριστά.

Στις συνεδρίες ζευγαριών βαρύτητα δίνεται στη διαφορετικότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της σχέσης του κάθε ζευγαριού. Άλλα ζευγάρια έχουν ως επίκεντρο τη σχέση τους και άλλα επιθυμούν την ατομική ανάπτυξη του καθενός με επίκεντρο την σχέση. Οι δυναμικές της σχέσης και οι εντάσεις μεταξύ των ατόμων, ηθικά ζητήματα και ανάγκες, το πένθος ενός μακροχρόνιου δεσμού ή ενός γάμου, η επιρροή και η επίδραση των κοινωνικών/οικογενειακών ομάδων, είναι θέματα που φέρνουν τα ζευγάρια στις συνεδρίες ζητώντας καθοδήγηση και στήριξη.

Ο θεραπευτής έρχεται σε επαφή με όλο το φάσμα των προβλημάτων της ανθρώπινης ζωής και η ιδιαίτερη εκπαίδευση του πάνω στον τομέα των συνεδριών για ζευγάρια απαιτεί ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και  εκπαίδευσης.

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά με μία ώρα και απαιτείται η σταθερή και συνεπής παρουσία των ενδιαφερόμενων ατόμων μία φορά την εβδομάδα στη καθορισμένη μέρα και ώρα. Ο αριθμός των συνεδριών ορίζεται στις έξι (6) συναντήσεις το λιγότερο, και θεωρείται βραχυπρόθεσμη διαδικασία έως και τον αριθμό των είκοσι (20) συνεδριών.   Μπορεί επίσης να διενεργείται παράλληλα με ατομική θεραπεία του ενός ή και των δύο συντρόφων.